Ontwerptekening

Soms is de voorlopige tekening eigenlijk de definitieve tekening die wordt gemaakt. Ja, daarom zeggen we ook dat een voorlopige tekening een voorlopige tekening is. Maar soms is dat niet voldoende in het proces.

Het maken van een voorlopige tekening is een proces van het ontwikkelen van een eerste idee. Het maken van een voorlopige tekening is vaak moeilijker dan het maken van een definitieve tekening.

Aangezien dit echter het begin van het ontwerp is, wordt het voor de schetsende architect als van weinig waarde beschouwd. Om toch iets aan zijn tekening te kunnen bewijzen, wordt de voorlopige tekening dus vaak afgekeurd of gewijzigd.

Een voorlopige tekening bevat het voorlopige ontwerp, een aanzicht, een plattegrond, een perspectief en het terrein zoals dat er op dat moment uitziet voor het voorgestelde gebouw.

Het maken van een voorlopige tekening is gunstig voor de opdrachtgever. Hij kan dan zien welke toxische stoffen van het ontwerp hij eventueel wil veranderen en welke voor- of nadelen hij heeft. Vaak zal de cliënt geen ontwerp hebben dat aan zijn behoeften voldoet. Dit is de reden waarom zij vaak van gedachten zullen veranderen en het voorstel zullen wijzigen.

Zodra de opdrachtgever de voorlopige tekening heeft, legt hij deze voor aan zijn ontwerper. De ontwerper zal de tekening bekijken en zijn input geven. De ontwerper zal vervolgens voorstellen doen voor de aan te brengen wijzigingen. Nu worden de wijzigingen in de voorlopige tekening besproken door alle betrokken partijen, de opdrachtgever, de ontwerper, de aannemer en de loodgieter die het project gaat starten.

Dus, u heeft uw voorlopige tekening, en u heeft uw ontwerp. Als u eenmaal hebt beslist over de veranderingen, maakt u een budgetvoorstel, dat in overeenstemming moet zijn met wat tot nu toe is besproken.

Als alle wijzigingen aanvaardbaar zijn en zijn goedgekeurd door de betrokken partijen, dan kunt u het definitieve revisieplan maken. Het komt vrij vaak voor dat mensen een te perfecte begroting hebben, die toch heel dicht in de buurt komt van wat zou moeten zijn. In veel gevallen kunnen verschillende variaties of wijzigingen nodig zijn, alleen maar om binnen de beperkingen van de voorlopige tekening te komen die u hebt.

Het budgetplan moet meer details bevatten. Het moet rekening houden met de kosten van materialen, arbeid, winst en andere uitgaven die u hebt geraamd, het moet de bijdrage van elk materiaal aangeven, en de afgewerkte hoeveelheden. In het budgetplan moet u aangeven hoeveel geld u voor elk onderdeel hebt begroot. Als u een offerte zou krijgen van een plaatselijke architect of aannemer, dan moet het budgetplan alle hoeveelheden en hoeveelheden aangeven die u zou moeten hebben.

Een ander belangrijk onderdeel van het budget plan is het schema van levering van materiaal en afwerkingen. Het is gebruikelijk dat bepaalde items, zoals gipsplaten en pleisters, die eerst worden geleverd, en dan de gipsplaten zal worden geleverd volgende. In het voorlopige kostenramingsdocument geeft u aan dat u gipsplaatleveranciers bij zich zult hebben, en dat de gipsplaat op de in de begroting vermelde datum zal worden geleverd. De leverancier zal de afwerkproducten (zoals gipsplaten tape en lijm) leveren en de kopieën moeten op uw order staan.

Als dat allemaal gecoördineerd is, kunt u beginnen met de bouw van uw droomhuis!

Lees meer:
Tekenbureau
Vergunningstekening