Onderhoudsstop

 

In vergelijking met de vroegere aanpak kan de onderhoudsstop worden uitgevoerd door groepsleiders, ontwikkelings-/kennisteams en technische diensten. Nadat het installatieteam alle taken heeft uitgevoerd die zijn voorbereid voor het installatieteam en het onderhoud van het voertuig, kan de onderhoudsstop worden gehouden. Het team zelf bestaat uit de technische dienst, de ingenieurs, de chauffeurs, de assistenten, de controleurs en de technici. Als er een resultaat is dat afwijkt van de norm, gaat het team terug om de server van de systemen te bekijken en kan het voorbereidingen treffen voor een verdere bijwerking. Het kan mogelijk zijn om het probleem met de eigenaar van het voertuig te bespreken. Meestal is het echter de onderhoudsstop zelf die het belangrijkst is en zal de status van de installatie niet veranderen zolang het team geen toegang heeft tot de bestuurder van het voertuig die niet heeft gewerkt. Wanneer de apparatuur door de eigenaar van het voertuig op het voertuig is geïnstalleerd, kan het zijn dat de bestuurder helemaal niet reageert en vrijwel nutteloos is. Dit kan ook een oorzaak zijn van de onderhoudsstop.

Onderhouds stop  komen vaak voor wanneer uw bedrijf op de een of andere manier is uitgebreid (meer werknemers, meer machines) en veel onderdelen in uw bedradingssysteem moeten worden vervangen. Zo’n onderhoudsstop of turn around gaat gepaard met veel planning, manipulatie van gegevens, herprogrammering en planning, en veel vergaderen van mensen en dingen en dan zijn alleen de personen aanwezig die onmisbaar zijn voor het proces. Elk systeem moet de meest essentiële en de meest gecompliceerde aspecten hebben en dat geldt ook voor alle systemen in het netwerk die door de autobezitters zullen worden gebruikt. De persoon die niet essentieel is of die er niet hoeft te zijn, zal niet aanwezig zijn bij de onderhoudstop. Om dezelfde reden zal de onderhoudsstop tweemaal per dag worden uitgevoerd. In ieder geval is het altijd noodzakelijk dat de software van een softwaresysteem de meest essentiële en de meest gecompliceerde onderdelen bevat.